Alternativ behandling i Stavanger

Akupunktur-Instituttet Eyolf B. Løvdahl i Stavanger har lang erfaring med akupunktur for bl.a. smertelindring. Faglig dyktighet og lang erfaring, kombinert med respekt og tillit er viktig for å kunne gi en best mulig behandling. Jeg tar meg god tid med hver enkelt pasient.

Utdannelse og godkjenninger


Jeg avla min akupunktureksamen allerede i 1993, og har 22 års erfaring og videreutdannelse fra Hong Kong. I tillegg til klassisk akupunktur praktiserer jeg også øreakupunktur og Akupunktur 2000, laserakupunktur og elektroakupunktur.

Ønsker du å fjerne skjemmende føflekker, pigmentflekker eller andre uønskede merker i huden, utfører jeg kosmetisk kryokirugi og ansiktsbehandling. Jeg utdannet meg innen i kryokirurgi i Hong Kong i 1994, og har 21 års erfaring med metoden. Ved hjelp av kryokirurgi fjerner jeg blant annet føflekker, pigmentflegger og vorter.  

NNH har godkjent meg i utførelse av klassisk kinesisk akupunktur, og jeg er registrert i brønnøysundregisteret som en alternativ behandler.

NNH


Man behøver ingen offentlig godkjenning for å kalle seg akupunktør, men NNH (Norske Naturterapeuters hovedorganisasjon) har godkjenningsregler og fagkrav for mange behandlingsformer. Retningslinjer og fagkrav er utarbeidet av de respektive faggruppene. Jeg er godkjent av NNH innen klassisk akupunktur.

Trygghet


Jeg er opptatt av at pasientene mine skal føle trygghet i behandlingen og legger stor vekt på å bygge opp et godt tillitsforhold basert på gjensidig respekt. Lang erfaring, faglig bakgrunn og en stor porsjon vennlighet, gjør at du er i de beste hender hos Akupunktur-Instituttet Eyolf B. Løvdahl i Stavanger. 

Smertelindring i Stavanger